För mig är form och funktion grunden i allt jag gör. Två avgörande aspekter av all design. Form handlar om estetiken, det visuella utseendet av en produkt, medan funktion fokuserar på dess användbarhet och praktiska syfte. Båda dessa aspekter är lika viktiga för att skapa en lyckad design.

Jag hämtar min inspiration i vardagen. Vardagar har vi flest av och det är i vardagen livet händer. Just därför vill jag skapa föremål som är till nytta och förhoppningsvis skapar glädje flera generationer framåt.
/Johanna Nestor

Handgjord keramik

Ser du något du gillar?

Kul! Innan min webshop är igång kan du kontakta mig för aktuella priser och produktionstid. Vissa saker kan finnas i lager.

PS. Jag har fler bilder på min Instagram.

Handgjorda kakelugnar

Make a statement with our exclusive ceramic tiled stoves that are unlike anything you’ve seen before

Welcome to Nestor Designs

Discover the Art of Contemporary Ceramic Tiled Stoves

Experience the Beauty and Craftsmanship of Handmade Ceramics

Explore Now
Dold visibility
Explore our Collection

Welcome to Nestor Designs

Discover the beauty of our unique ceramic objects

Shop Now
Explore our Collection

Contemporary Ceramic Tiled Stoves

Ceramic Tiled Stoves
Interior Objects
Custom Orders
Limited Time Offer

Transform Your Space with Exquisite Ceramic Tiled Stoves

4.9

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Absolutely stunning ceramic tiled stoves! Nestor Designs has truly impressed me with their contemporary designs and attention to detail. I couldn’t be happier with my purchase.
Emma Thompson
Customer Title